Έρχεται πλήρες στερεοσκοπικό 3D στο Xbox 360;

, Δευτέρα 23 Μάιος 2011 0  

Η Microsoft φαίνεται πως αποφάσισε και αυτή ανέβει και με τα δύο πόδια στο άρμα του 3D, που οδηγεί η Sony από πέρσι. Όπως λέγεται, η εταιρία ετοιμάζεται να κάνει το Xbox 360 συμβατό με πλήρες στερεοσκοπικό 3D σαν του PS3, δηλαδή full HDMI 1.4 1280x1470 3D μέσω δύο 720p εικόνων, μία για κάθε μάτι. Αυτό βέβαια αφορά τα μοντέλα με HDMI και θα προστεθεί με update. Υπάρχουν ήδη κάποια παιχνίδια του 360 που υποστηρίζουν 3D, αλλά χρησιμοποιούν κατώτερη τεχνική. Αν ισχύουν τα παραπάνω, πιθανότατα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις στην Ε3. Όπως και να 'χει, εξακολουθώ να θεωρώ ανούσιο και αχρείαστο το 3D. Εσείς;