Τεράστιο υπερ-patch για το Uncharted 3

, Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012 0  

Ώρα να απολαύσετε το Uncharted 3 περισσότερο από ποτέ, καθώς το νέο υπερ-patch 1.13 είναι πλέον διαθέσιμο και φέρνει πολλές βελτιώσεις και προσθήκες στο παιχνίδι. Συνοπτικά οι αλλαγές παρακάτω, περισσότερα εδώ. Εσείς παίζετε ακόμα Uncharted 3;

Uncharted 3 Patch 1.13

NEW FEATURES

 • 137 brand new custom parts among all skins
 • New Custom parts for every UNCHARTED character skin (75 total items)
 • 2 brand new character skins (Spyder and Djinn skin)
 • 25 new emblem parts
 • 11 new taunts for purchase in the PS Store
 • 25 new treasures sets, 50 new treasures to accompany the new head gear with stats (2 treasures per set per head gear)
 • 27 Custom Hero/Villain head gear with stats
 • New Cowboy items (2 full sets for Custom Heroes and 2 full sets for Custom Villains [torso, head, arms, legs and feet] for a total of 20 new parts)
 • Jak Goggles for every character (available for purchase only)
 • 10 trade show shirts for Custom Heroes/Villains (5 unique shirts for each) now available for purchase
 • 4 trade show long guns and 4 trade show pistols now available for purchase
 • The Last Of Us Shirts (Both FREE!, 1 for Custom Hero and 1 for Custom Villain, different color scheme for each)
 • Make.Believe skin, parts & taunts (all of the Make.Believe content is FREE!)
  • 1 Make.Believe Skin (Spyder)
  • 6 New Taunts
  • Custom M9
  • 1 New Custom Torso Item
  • 1 New Custom Head item
  • 1 New Custom Legs item
  • 1 New Custom Feet item
  • All new Make.Believe character parts are also available for the Custom Hero & Villain
 • The option to buy and use new or currently in-game items without having to reach the level requirement
 • Experimental Block Mesh Lab Maps
 • 50 New Trophies
  • 10 per DLC pack (3 Silver, 7 bronze per pack)
  • Must own the DLC pack to earn progression
  • User does not earn trophies based on previous activities
 • Tournament System
  • New Ticketing system. User gets 10 free tickets at the start of each tournament
  • New Tournament occurs on 1 week cycle
   • Bronze tier earns Gold AK, Gold G-MAL, Gold M9 (prizes are unlocked for the entire duration of the next tournament cycle)
   • Silver Tier unlocks Shade Jacket and Shade Armor (prizes are unlocked for the entire duration of the next tournament cycle)
   • Gold Tier unlocks Shade Clown Mask, Shade Skull Mask, Shade Glasses (prizes are unlocked for the entire duration of the next tournament cycle)
   • Leaderboard integration
   • Special long Term Prize (Djinn Skin for getting 6 Gold Tiers is unlocked permanently)
 • 2 New Legacy levels (Legacy 4 and Legacy 5) with an increased Cash requirement to complete
 • New Legacy items to unlock
 • Highwayman Mask unlocks at Legacy 4
 • Lucha Mask unlocks at Legacy 5
 • 5 Emblem Parts unlock at Legacy 5 (Two Skulls, Demon, Mad Scientist, Shade Skull, Super Skull)
 • Legacy 5 Level 75 unlocks new versions of the 4 clown masks, now with stats
 • New level badges
 • Sniper-Pistole TDM gametype has been added to the Advanced Game Settings

GAMEPLAY CHANGES

 • Increased recoil has been added to the G-MAL
 • Deathmatch will now appear in round 5 instead of round 3 in Team Objective game modes
 • Quitting out of Co-op will no longer count as a Competitive loss when signing-out/disconnecting
 • Lab games no longer count towards the Leaderboard
 • Death from Above medal now requires the player to be at least 2 meters off the ground
 • Players can earn more than 1 “Here, Hold This Medal” in a match
 • A collection of trophies have been added for each DLC pack available (50 total new trophies)
 • The TAU Sniper Pistol has been tuned so the rate of fire is up 30% and you pick 6 instead of 3 bullets upon collecting new ammo now
 • The M9 blindfire accuracy has been reduced by 10% efficiency
 • Cloaked level 3 is now immune to the effects of Disruption (it wasn’t working properly so we fixed it)
 • Marked Men now migrates properly to another player if the marked man drops form the game
 • Gunfire is no longer silent when using the shield
 • Teleporting with Smoke Bomb while holding the Idol is no longer possible
 • An issue with the shield that allowed players to remotely control the turret has been fixed