Βαρβάτο patch για το Torchlight 2

, Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 0  

Το δεύτερο patch του Torchlight 2 είναι πλέον διαθέσιμο, φέρνοντας στο παιχνίδι πολλές βελτιώσεις. Δείτε την αναλυτική λίστα με τις αλλαγές του patch 1.12.5.7 παρακάτω και πείτε μας γνώμη!

Patch 1.12.5.7 Notes

FUNCTIONAL
*Shared stash now creates a backup of itself
*You can no longer 'steal' items from your buyback tab by closing the window with Spacebar
*Can’t drag merchant items onto the buyback tab
*Gambler does not show 'can't equip' X
*CTRL-M will instantly toggle map visibility
*Pet equipment cannot get sockets from enchantment
*Fixed rare crash related to Charming a monster
*Multiplayer logging is reduced, and can be disabled with the NEVERLOG console command (may improve performance for some clients)
*Creating a player in a difficulty other than Normal, directly joining a game, and then exiting, won't revert your stored difficulty to Normal.
*Confirmation box added for quitting without saving
*Fixed a few rare hardware related crashes
*Particle update optimizations
*Various rendering optimizations

GAMEPLAY
*Fixed an issue in multiplayer where non-killing MP players did not receive appropriate XP falloff due to level delta
*Armor Degrade properties now apply properly - degrade armor values were reduced for newly generated item properties to compensate for them working correctly - but don't worry, they will be better than before!
*Zero walkspeed monsters won't attempt to jump down
*Fixed some display issues with Fame level progress
*Wandering (non-town-based) Enchanters have a slightly better range of enchantment strengths. They also now have an approximately 20% chance to get a 'powerful enchantment', which are about 50% better than normal. This is represented by a sound and text message in game.
*Swamp Flier scream debuff will show an appropriate name on debuff icon
*Creep squish blood now has a censored version
*Fixed a few areas where loot from a specific event spawned publicly
*Fixed a few spelling errors
*Act 4 banner should properly display
*Pets can be sent to town from the last 2 boss rooms
*Fixed an issue where occasionally an errant MOUSEUP event could ignore your attack in extremely fast click situations
*DOTs now correctly calculate bonuses from +DMG%
*XP and Fame %bonuses from gear are now capped at +/- 100%
*HP bonus gear will properly be reflected in final health of player to other clients post-zoning
*Game can be saved at any time from the options menu
*Onscreen notification in bottom right of screen when saving takes place
*Console-created items now have an effect that displays that they were cheat-created
*Damage reduction effects on the player are capped to 75%
*Stat expenditures when leveling up are properly synchronized in multiplayer
*When leveling up, your health is properly recalculated on other clients
*Skill cycle keys can now be bound to mouse buttons
*Transmuted items are no longer destroyed if an inventory is full with no place to accept them

SKILLS
*Berserkers are still targetable while performing Savage Rush
*Bramble walls and Ice Prison will properly die offscreen, and if the originator leaves the zone
*Battle Standard's properties are properly exclusive (they don't stack)
*Fixed charged versions of Fire Bash from levels 9-15 using the incorrect effects (weaker when charged!)
*Howl duration fixed (Extended)
*Berserker Wolf Shade master healing property was reduced from 5%+5% per rank to 5% + 2% per rank - and the first rank properly provides healing
*Vortex Hex won't target smashables
*Fixed two ranks of Seismic Slam incorrectly doing electrical damage
*Glaive Throw has had a damage nerf (25% reduction in max damage and decreased growth per rank ) with less additional bounces per tier
*Elemental attunement properly benefits from owner’s level
*Elemental Boon should properly speed up cast time on last rank
*Shadowbind should properly rank up duration
*Blast Cannon’s armor reduction effect no longer stacks and works for both fire and physical damage
*Fixed sped up hitframe for male shield skill anim so that it is never skipped when a subsequent skill is queued
*Outlander Long Range Mastery should now affect wands as well
*Prismatic Bolt gains charge at half the previous rate
*Spider Mines should show debuff icons
*Spider Mine summon duration fixed
*Shadowling procs from wand chaos or weapon affixes properly last 20 seconds instead of 3
*Elemental Attunement shouldn’t attack smashables
*Tremor rank 6 should properly perform its charged effect
*Immobilization Copter damage effect shouldn’t stomp on other damage effects
*Berserker Retaliation can only trigger once per second per given target – and no longer procs/leeches
*Rapid Fire and Venomous Hail now use DPS instead of Damage

SCRIPTING
*Fixed some issues with Grom's arena in multiplayer when another player speaks to the NPC while the main area is completed
*Several boss rooms have had structural changes to make it more difficult to cheese them with certain skills
*Various minor level scripting or layout repairs
*Fixed farmable Gel phasebeast room so that XP gain isn't overblown
*Fixed various other farmable phasebeast unitspawners which incorrectly granted XP
*Fixed a few areas where the player could get stuck

NETWORKING
*Fixed a case where backlog of messages for resend would escalate and disconnect the client
*Friends-only games are fixed to synch correctly across lobbies
*Fixes for various serverside issues
*Erroneous ‘Connection Failed’ messages should be fixed
*Games can now be filtered near your level

GRAPHICAL
*Many wardrobe tweaks and fixes

BORING
*Various alterations were made to better support translated versions of the game, and to detect and deal with other language items during trading