Αλλαγές στις classes του Star Wars: The Old Republic

, Δευτέρα 10 Σεπτέμβριος 2012 0  

Καθώς το Star Wars: The Old Republic οδεύει προς την μερική μετατροπή του σε free-to-play το φθινόπωρο, συνεχίζει να βελτιώνεται. Φτάνουμε αισίως στο game update 1.4 του SWTOR, το οποίο επικεντρώνεται στην ευχρηστία και την ισορροπία των κλάσεων, με αλλαγές στον έλεγχο πλήθους και το Resolve system και την επανεκτίμηση του stealth spec gameplay. Αναλυτικά οι αλλαγές εδώ. Εσείς τί class χρησιμοποιείτε στο Star Wars: The Old Republic;