Κράτου Ανάβασις με χειριστήριο God of War: Ascension

, Παρασκευή 11 Ιανουάριος 2013 0  

Το PS3 απαντά στο συλλεκτικό χειριστήριο Tomb Raider του Xbox 360, με χειριστήριο God of War: Ascension. Το ειδικό αυτό DualShock 3 θα βγει παράλληλα με το God of War: Ascension τον Μάρτιο, αλλά προς το παρόν έχει ανακοινωθεί μόνο για Αυστραλία. Πώς σας φαίνεται;