Νέο patch για το Fable III, συνεχίζεται η ανάπτυξη της έκδοσης για PC

, Τετάρτη 1 Δεκέμβριος 2010 0  

Η Lionhead διέθεσε ένα αρκετά σημαντικό patch για το Fable III, το οποίο επικεντρώνεται στη διόρθωση bugs. Αναλυτικά οι βελτιώσεις παρακάτω. Παράλληλα, το στούντιο διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η ανάπτυξη της έκδοσης του παιχνιδιού για PC συνεχίζεται και όταν θα έρθει η ώρα θα αποκαλύψει σχετικές λεπτομέρειες.

Major Fixes

* Sanctuary: Fixed numerous issues whereby Jasper would stop talking or whereby the world map would become unusable
* Quests: Tabletop: The Hobbes may not spawn in the last area causing the player to be unable to progress
* Quest: Tabletop: Online multiplayer: Player host is unable to vault off platform to Hobbe area
* Quest: Tabletop: Player can become stuck behind some rocks
* Quest: Tabletop: After defeating the hollowmen in the room with the lever the player is unable to progress
* Quest: The Masquerade: Player can become trapped in Reaver's mansion.
* Quest: The Masquerade: Player can fall out of the world
* Quest: GNOMES PART 1: Player can break script
* Live: The players fall out of the world (FOOTW) when transitioning from Shifting Sands to The Veiled Path
* Crash: Mourningwood guards audio
* Crash: During the quest "Peace, Love and Homicide"

Minor Fixes

* General improvements to performance and frame rate
* World: Online multiplayer: Fast Travel area does not extend from end of level the "The Hole" to go to Mistpeak Valley
* World: Player can fall out of environment in Mistpeak Valley while in combat
* World: After proposing marriage, Bowerstone Castle cannot be selected as family home.
* World: If client repairs a house, the house goes from renting out to living in
* World: Player can become stuck during Castle Battle after vaulting over sandbags near burning cart
* World: Bowerstone Industrial: Player can fall off the world
* World: a fix for existing or future FOOTW situations
* World: Online multiplayer: No Particle Effects on Host Screen after Marrying another Player
* Live: Orbs do not always show up
* Live: Online multiplayer: Fixed an issue with sliding host in the sanctuary
* Live: Fixed several issues relating to gifting and receiving gifts in local and online coop
* Quest: Tabletop: Breadcrumb not leading to Demonic Chickens
* Saves: Fixed a few issues that could cause a corrupt save game slot
* World: Driftwood: Hero can become stuck inside of tree
* World: Shooting a crate creates a duplicate crate
* World: Black chicken in castle gardens flies straight up into the air for several seconds when kicked
* Speech: Japanese: Reaver is missing VO in one quest