Πουλάει καλά το Dark Souls

, Πέμπτη 3 Νοέμβριος 2011 0  

Το εξαιρετικό Dark Souls σημειώνει την επιτυχία που αξίζει. 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα του παιχνιδιού έχουν διατεθεί παγκοσμίως μέχρι τώρα, που σημαίνει ότι οι πωλήσεις του πρέπει να είναι γύρω στο εκατομμύριο. Καλή επίδοση για τα δεδομένα του είδους. Εξάλλου, το patch v1.04 είναι πλέον διαθέσιμο και φέρνει πολλές αλλαγές και βελτιώσεις στο παιχνίδι. Αναλυτικά η λίστα παρακάτω. Εσείς απολαμβάνετε το Dark Souls;

Changes to the effectiveness of certain spells including:
Magic Shield and Greater Magic Shield
Tranquil Walk of Peace
Ring of Fog
Iron Flesh

Changes to equipment balance
Magic adjust balance

Multiplayer matching condition adjustments
Coop hosts will get the full ammount of souls when defeating a boss
Cracked red eye orb will not break when it fails
Adjust the amount of time you kill a enemy acquisition soul
Adjusting items when defeated enemy drops

Some bosses will now drop “humanity” and “homeward bone”
Rare item and reinforcement materials have improved drop rate
Effect adjustment · Person may increase power by finding item

Shop lineup adjustments

Undead merchant (M):
Bottomless box added
Undead merchant (F):
Normal, heavy and wooden arrows/bolts added
Andrei blacksmith:
Normal, heavy and wooden arrows/bolts added
The Xena Donaru:
Normal, heavy and wooden arrows/bolts added
Giant blacksmith:
Normal, heavy and feather/sniper arrows/bolts added
Titanite shard, large titanite shard, green titanite shard and twinkling titanite added
Repair box and the reinforce weapons/armor stuff added

Vamos blacksmith:
Normal, heavy and wooden arrows/bolts added
Titanite shard added
Repair box and the reinforce weapons/armor stuff added

Ingward:
Temporary curse added

Warriors of sunlight covenant requirements reduced (Requires 25 faith and reduced by 5 for every successful coop, required 50 faith before)
Reduced cost for absolution (Before: level × 2000, After: level × 500)
Adjusted lock on behavior
Enable modification of the case hangs
Changed to level up display
Fixed infinite magic bug
Fixed input delay bug
Fixed Solaire of Astora not appearing in NG+ bug
Fixed bug regarding Kingseeker Frampt where feeding him materials can cause 99 items to go to 0 items
Fixed getting stuck in the map permanantly, ruining games
Fixed some English language translation errors