Νέο σημαντικό patch για το Bad Company 2 στο PC

, Τρίτη 29 Ιούνιος 2010 0  

Η DICE ανακοίνωσε ότι αύριο θα διαθέσει ένα ακόμα σημαντικό patch για το Battlefield: Bad Company 2 στο PC. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω ή εδώ, οι αλλαγές που φέρνει είναι πολλές και αφορούν διάφορους τομείς. Όπως περιμέναμε, η έκδοση του Bad Company 2 στο PC παίζει αποφασιστικότατο ρόλο στην συνεχή υποστήριξη του παιχνιδιού από τη DICE, κάτι που οι gamers εκτιμούν ιδιαίτερα. Άλλωστε είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από την ελλιπέστατη υποστήριξη του πρώτου Bad Company, για το οποίο βγήκαν ελάχιστες ενημερώσεις και ουσιαστικά αφέθηκε στην τύχη του...

Changelog:

Server - Some potential sources for lag/rubberbanding have been eliminated
Server - The old reserved slots has been replaced by a kick-on-demand system like in BF2
Server - Log file for server admins: all remote admin interface commands/events are logged
Server - Log file for server admins: major server events + all chat messages are logged
Server - Idle kick is controllable
Server - Profanity filter can be disabled
Server - Teamkill-kick system is controllable
Server - Ticket counts and bleed rate are controllable per-level
Server - Infantry only mode available per-level
Server - Initial spawn delay and respawn delay are adjustable
Server - Server description can be up to 400 characters, and use "|" for line breaks
Server - Banlist can contain up to 10.000 entries
Server - reduced latency in packet handling

Admin Interface - fixed the player.onKill spam that occasionally happened
Admin Interface - ensured that player.onJoin events always report the player name
Admin Interface - events triggered when people spawn
Admin Interface - much more info on kills
Admin Interface - detailed stats are reported at end-of-round

Gameplay - Various minor level bugfixes
Gameplay - Helicopter handling has been tweaked
Gameplay - Weapon tweaks have been implemented based on PC public feedback
Gameplay - Tracer dart gun speed has been changed from 300 m/s to 200 m/s
Gameplay - Fixed technical hang when a crate was armed outside of the combat area
Gameplay - "Victory is near" message was shown for the wrong team on Valparaíso, this has been fixed
Gameplay - Countermeasures can be fired when driving a helicopter
Gameplay - The brightness of the pilot view in the Russian helicopter has been reduced
Gameplay - Advanced Spotting scope works better
Gameplay - Knifing people in the back works again (we backed out the change that we had done for Server R11)
Gameplay - Hit box for moving targets expands based on the speed of the targets movement
Gameplay - G36 now has crosshair when in Hardcore mode

Server Browser - Servers are sorted into 3 categories: Normal, Modified, Hardcore depending on their settings
Server Browser – Added support for retrieving update progress
Server Browser - Now refreshes information
Server Browser - Join queue system when attempting to join a full server
Server Browser - All settings are automatically saved between sessions
Server Browser - Pings are sent via an alternate mechanism, which should work for non-Administrator users as well

Client - Fixed DX9 issue, which likely caused graphics glitches and perhaps crashes
Client - Fixed some crashes
Client - Toggle/hold crouch is user controllable
Client - Toggle/hold zoom is user controllable
Client - Vsync bugfixed for DX10/DX11
Client - Rewritten how settings are written to disk; this should reduce/eliminate the spawn lag
Client - Fixed bug where a player could join a server before the stats has been downloaded causing faulty stats in "EOR- unlock progression"-screen
Client - New chat system allows chatting when dead (but not during end of round) and keeps a 100 lines log
Client - Improved Play Now functionality
Client - Removed K/D ratio and Skill Level filters in the leaderboards
Client - Any points you get while being dead will be added to your score
Client - Reduced negative mouse acceleration
Client - Increased health on the Cobra to match other vehicles
Client - More informative disconnection/kick reasons
Client - Support for Map Packs so PC gets future VIP maps at the same time as consoles