Νέο patch για το ArcaniA - Gothic 4

, Δευτέρα 29 Νοέμβριος 2010 0  

Η Jowood και η Spellbound διέθεσαν ένα νέο patch για το αξιόλογο RPG ArcaniA - Gothic 4, το οποίο βελτιώνει θέματα gameplay και απόδοσης, και διορθώνει κάποια προβλήματα που προκαλούσαν σπάνια κρασαρίσματα. Αναλυτικά οι αλλαγές παρακάτω. Το patch εγκαθίσταται αυτόματα μέσω του auto-updater.

FIXED: Interruption of interactions with sword strikes
FIXED: Acknowledgements playback after loading a save game
FIXED: Jump interrupted by FMV character freeze
FIXED: Cool down in the inventory screen
FIXED: Reduced ocean clipping problem for Stereoscopic 3D
FIXED: Arrows stick on already disintegrated Demon
FIXED: Stamina consumption while sprinting with equipped spells added
FIXED: SLI issues & optimizations
FIXED: Crash on vista machines when starting the game on the second adapter while the first adapter was disabled
FIXED : Stereoscopic 3D can be deactivated from the NVIDIA control panel before launching game
FIXED: Pickable item restoration
FIXED: Multiple CPU profiles in process manager
FIXED: Clouds use dynamic vertex buffer for frequent locking
FIXED: Performance problem with terrain tile generation
FIXED: Performance bug in trails
FIXED: Rare crash when arrows stuck in players vanished
FIXED: Additional unnecessary loading screen when using a teleport stone-need