Νέος τίτλος της Q Games για τα συστήματα της Nintendo

, Τρίτη 19 Ιανουάριος 2010 0  

nintendo_news v2

Σύμφωνα με το OFLC, τον οργανισμό ηλικιακής βαθμολόγησης της Αυστραλίας, η Q Games έχει στα σκαριά έναν ακόμα τίτλο για το Wii ή/και το DS, ονόματι 3D Space Tank. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Η Q Games είναι η δημιουργός των παιχνιδιών PixelJunk στο PSN, ενώ στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται τίτλοι του DSiWare όπως τα Art Style: Digidrive, Starship Patrol και Trajectile.