alt text

Ώρα για ένα ακόμα patch του δημοφιλέστατου Fortnite. Όπως ανακοίνωσε η Epic, το patch 2.4.0 του Fortnite είναι πλέον διαθέσιμο και φέρνει μεταξύ άλλων διορθώσεις, minigun στο Battle Royale και cozy campfire στο Save the World. Δείτε αναλυτικά τις πολλές αλλαγές παρακάτω και πείτε μας αν παίζετε Fortnite!

Minigun
Introducing the Minigun! Control the battlefield with sheer firepower with this new addition to Battle Royale.

Cozy Campfire
Heal yourself and allies with the all-new Cozy Campfire addition to Save the World. Stay warm and healthy as you share stories with your friends around it.

GENERAL
Bug Fixes
Fixed an issue where some users would get unnecessarily long queue times while logging into the game.
Fixed an issue where some users would have to wait in line additional time after their queue timer completed.

BATTLE ROYALE

WEAPONS
MiniGun
Found in Chests and Supply drops
Fires almost as quickly as SMG
Uses Light ammo
Suppressed Pistol
Reduced drop chances of Epic variant by 20%.
Reduced drop chances of Legendary variant by 33%.

GAMEPLAY
Added “Controller Auto Run” option.
This enables/disables the auto run feature on controllers.
Auto run, which was introduced in v2.3.0, is enabled by double clicking the left thumb stick on controllers.
Bug Fixes
Fixed a few landscape areas that were barely below floor height before.
This sometimes caused the majority of a structure to appear underground.
Players can now shoot through the Soccer goal.

GENERAL
Added “3D Resolution” slider to Video options on PC and Mac.
This new preference allows you to set the resolution of the 3D world, without affecting the user interface.
The range goes between 640x360 and your selected Display Resolution. Using a lower 3D Resolution may greatly improve frame rate.
When selecting an overall Quality option, an appropriate 3D Resolution will be chosen automatically.
Bug Fixes
Fixed a client crash that would get triggered by an audio cue.
Fixed an issue preventing players from unmuting other players in the lobby screen.
Fixed an issue causing an incorrect character model to display on the lobby screen.
Fixed an issue causing entire walls to highlight when looking at a door.

PERFORMANCE
Bug Fixes
Fixed client hitching which could occur when the Chug Jug was found in game.
Made engine performance improvements to how we process collision overlap events.
Reduced network bandwidth usage when players are walking, and when they are standing still

UI
Spectating
Added spectator count UI to the HUD. This appears in game as a small eye in the lower left corner when there are active spectators. Better off not knowing? There is also an option to disable the feature under game options labeled “Show Spectator Count”.
Bug Fixes
Removed an unnecessary button prompt on the left side of the news widget.
Added a border highlight around item shop tiles when selecting them on consoles.
Fixed an issue allowing the old trap picker radial menu to open. This radial menu is no longer used for selecting traps.
Fixed an issue causing weapon icons to not display properly on the hotbar in some cases.
Fixed a few spots on the map and minimap that were rendered as black spots.
Fixed the floor under the hero not showing up when previewing emotes in the locker or item shop
Fixed emotes being offset if they were viewed in succession.

ART/ANIMATION
Optimized the colored rarity effect on weapons and items to improve overall performance.
Colors may look slightly different.
Bug Fixes
Corrected the drinking speed animation for the 15-second Chug Jug item.

AUDIO
Bug Fixes
Improved spatialization of loot chest audio by increasing the audio volume if you’re aiming at them.
Removed the static audio from living room televisions.
Fixed a directional audio issue when another player switches to a shotgun.
Removed footstep audio from dance emotes.

WORLD
Bug Fixes
Fixed the missing collision on a window asset in Tilted Towers.
Fixed the landscape appearing jagged at medium-range distances.
Fixed flickering artifacts that are sometimes seen on the rivers while riding the Battle Bus.
Fixed an issue causing two items to spawn in the same location near Lonely Lodge.
Fixed some seams in the terrain south of Anarchy Acres.
Disabled the collision on the vines in Moisty Mire.

FIXED ISSUES
Incorrect building piece can be highlighted when quickly entering build mode and swapping building pieces
Mac clients are unable to see sniper or scoped AR scope reticle
Using Cozy Campfire in the pre-game lobby appears to give full shields above player health bar after exiting bus
In-game team player names aren't appearing while spectating
PS4 Resolution is significantly lower than it has been in the past.

KNOWN ISSUES
Chests occasionally have no loot in them
Sometimes the first weapon found cannot be equipped
Players will receive quests for “Blitz Mode” LTM
This mode is not currently available
We are working to remove this from available quests
You cannot open the pause menu if you go into the DBNO state while in build mode.

SAVE THE WORLD

HIGHLIGHTS
Context Sensitive menus are live!
More options are available when interacting with items in the Hero Squad, Survivor Squads, and Armory. Schematics and people can be directly added to the Collection Book now!
Cozy Campfire
All allied players and Defenders in a 3x3 tile area around the Campfire are healed over time. Lasts until the fire has consumed its Durability. The Cozy Campfire trap schematic is available through the Event Store.
Two New Expedition Types
People Runs: A free to run expedition that lets you gather a small amount of People (resource).
Trap Runs: These expeditions will let you gather traps through expeditions.
Balancing changes on some existing expeditions.
Improved rewards, with slightly lower power costs.
We’re continuing to iterate to make this better! Please tell us what you think!

HEROES
Bug Fixes
The Anti-Material Charge hitbox will more reliably hit enemies in front of the Outlander on startup.
Fixed the healing visual effects not properly being removed when a player is healed from BASE M.D.
Additionally, the healing effect is now periodic instead of being applied as soon as you touch the affected BASE.

MISSIONS
Bug Fixes
Husks from encampments will no longer spawn under the terrain.

UI
Bug Fixes
Fixed problems working with the in-zone transfer UI for severely overflowed Storm Shield storage.
Please note: In a near future release, it will not be possible to claim expedition rewards while Storm Shield storage is overflowed. Respecting the storage limit is important to protecting player items.
Updated the frag grenade tooltip to reflect the recent changes to Keep Out and Cluster Bomb.
Cluster Bomb: Releases 6 cluster explosions around the impact site that will each do 25% of the original damage.
Keep Out!: Leaves a residual energy field, doing 15% of the initial grenade blast damage every 1 second, over 10 seconds.
Update the Cardio Feedback perk tooltip to properly display the base healing amount of 15 instead of 13.
Fixed many incorrect tooltips

GENERAL
Removed a few llamas from the store rotation: Double Llama, Fiver Llama, Six Pack Llama, Niner Llama.
The 3, 7 and 10 versions of this Llama still exist. This was done to focus on a smaller number of variants of this llama type.
Rebalanced the amount of starting ammunition for ranged weapons when picked up in the world.

FIXED ISSUES
Legendary Hero Transformation Key has Defender Key image and description
Hero and Defender art does not show when inspecting them from the armory

KNOWN ISSUES
Players are sometimes unable to select card choice when opening an Upgrade Llama.
Items in the collection book cannot be evolved after leaving a zone.
When inspecting an item located in the players inventory the display image may not appear properly.
Dropped items may appear invisible to players, this is rare and the item can still be picked up.
Teammate Player Icons are not shown on fullscreen map
Hitching occurs during the in-zone day changing
The ability to edit placed structures may become locked
Chest loot speed is slower than normal
Tactical perk china shop does not scale damage for higher theaters
Inspecting a slotted survivor or defender on the Squads tab causes their portrait to persist in the background
Show backpack setting does not change when toggled
Playstation Trophy is not awarded in Save the World
Defender is summoned with previously equipped weapon on second Defender Pad
Name sorting does not apply to all items in schematic inventory
BluGlo counter not working when in teams
Station wagon cars are missing health bars and weak points